Newsthông tin mới nhất

>thông tin mới nhất
Thông báo chính thức
30.Jun.2016

Everyoung chuyên hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước, nhà thầu cung cấp các thiết bị, xây dựng công trình xử lý nước thải

jpg

 EVERYOUNG GROUP
Là nhà thầu công trình xử lý nước thải và xử lý nước chuyên nghiệp.


Là nhà thầu công trình xử lý nước thải và xử lý nước chuyên nghiệp.
Công ty chúng tôi thành lập vào năm 2000 tại tỉnh Bình Dương, miền nam Việt Nam.  Chuyên cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực xử lý nước, công trình hệ thống xử lý nước thải, cung cấp thiết bị, lên kế hoạch thiết kế đến thi công lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng , thao tác xử lý.
Hy vọng có thể cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các ngành công nghiệp. 

◆ Diện tích nhà xưởng: 5000 m2  (xưởng tại Việt Nam)
◆ Tổng vốn đầu tư: 1,000,000.00USD
◆ Số lượng nhân viên: 83người
◆ Phòng quản lý :28người
◆ Phòng kinh doanh:10người
◆ Bộ phận công trình:45người