Newsthông tin mới nhất

>thông tin mới nhất
Thông báo chính thức
27.Jun.2016

Công ty chuyên nhận thi công các công trình xử lý nước thải nhuộm và xử lý nước nhuộm Việt Nam - Đài Loan

IMG_3596
Công ty chuyên nhận thi công các công trình xử lý nước thải nhuộm và xử lý nước nhuộm Việt Nam - Đài Loan
Trước mắt bắt đầu đào xây dựng các kết cấu bể chứa
Dự kiến cuối năm 2016 hoàn công và tiến hành chuyển giao.
Có thể xử lý được 5000 m3/ngày.